Direct Film - vydavatelstvi »


Výukové filmy


V současné době rozšiřujeme naši nabídku pro základní a střední školy zejména ve třech oborech:

Fyzika

Soubor pořadů Fyzika v pokusech dodržuje jako první systematicky filmově zpracovaný materiál vnitřní metodickou linii pro základní a střední školy. Uvedené učivo je plně v souladu se zákonnými vzdělávacími standardy pro fyziku. Žáci jsou seznamováni se základními pojmy nového učiva a teoretický výklad je prokládán množstvím animací a reáliemi, které nás obklopují. Tím dochází k pevnějším vztahům při osvojování daného učiva. Základem pořadu jsou názorné ukázky jednoduchých experimentů.

Chemie

Průběžně doplňovaný soubor výukových filmů, unikátní svým komplexním přístupem, je určen pro výuku základního kursu chemie. Látka je v každém filmu probírána tak, aby vždy kromě laboratorních pokusů byly postiženy i souvislosti s každodenním životem. Autoři připravují také dvoudílnou učebnici, která bude filmový materiál doplňovat.

Biologie

Další ze systematicky ucelených sérií, která pokrývá všechna témata z oblasti živé přírody. Jednotlivé díly jsou zpracovávány v souladu s osnovami a prezentují učivo nenapodobitelnými prostředky filmového záznamu. Žáci i učitelé zde poprvé získají možnost bezprostředního setkání s živou přírodou v hodinách biologie. Toto oživení učitelé oceňují zvláště u témat, jež jsou tradičními metodami obtížněji sdělitelná. Témata jsou připravována průběžně a celý program bude obsahovat cca 40 filmů.


Přihlášení

Uživatelská sekce
přihlášení
Registrace